Vårt engasjement for bærekraft: Mål for 2024

 • Reduksjon av plastemballasje: Vi har som mål å redusere vår bruk av plastemballasje med 30% innen 2024. Dette inkluderer overgang til alternative og miljøvennlige materialer der det er mulig.
 • Forbedret logistikk: Vi jobber for å optimalisere vår logistikk for å redusere utslippene knyttet til transport. Dette inkluderer blant annet å samarbeide med transportører som har fokus på bærekraft og effektive ruter.
Barnevogn plastikk

Vårt engasjement for bærekraft: Mål for 2024

 • Reduksjon av plastemballasje: Vi har som mål å redusere vår bruk av plastemballasje med 30% innen 2024. Dette inkluderer overgang til alternative og miljøvennlige materialer der det er mulig.
 • Forbedret logistikk: Vi jobber for å optimalisere vår logistikk for å redusere utslippene knyttet til transport. Dette inkluderer blant annet å samarbeide med transportører som har fokus på bærekraft og effektive ruter.
Barnevogn plastikk

Vårt engasjement for bærekraft: Mål for 2024

 • Reduksjon av plastemballasje: Vi har som mål å redusere vår bruk av plastemballasje med 30% innen 2024. Dette inkluderer overgang til alternative og miljøvennlige materialer der det er mulig.
 • Forbedret logistikk: Vi jobber for å optimalisere vår logistikk for å redusere utslippene knyttet til transport. Dette inkluderer blant annet å samarbeide med transportører som har fokus på bærekraft og effektive ruter.
Barnevogn plastikk

Vårt engasjement for bærekraft: Mål for 2024

 • Reduksjon av plastemballasje: Vi har som mål å redusere vår bruk av plastemballasje med 30% innen 2024. Dette inkluderer overgang til alternative og miljøvennlige materialer der det er mulig.
 • Forbedret logistikk: Vi jobber for å optimalisere vår logistikk for å redusere utslippene knyttet til transport. Dette inkluderer blant annet å samarbeide med transportører som har fokus på bærekraft og effektive ruter.
Barnevogn plastikk

Vårt engasjement for bærekraft: Mål for 2024

 • Reduksjon av plastemballasje: Vi har som mål å redusere vår bruk av plastemballasje med 30% innen 2024. Dette inkluderer overgang til alternative og miljøvennlige materialer der det er mulig.
 • Forbedret logistikk: Vi jobber for å optimalisere vår logistikk for å redusere utslippene knyttet til transport. Dette inkluderer blant annet å samarbeide med transportører som har fokus på bærekraft og effektive ruter.
Barnevogn plastikk

Veien mot 0 CO2-utslipp innen 2035

 • Grønn energi: Vi vil gradvis bytte til fornybar energi i våre driftslokaler og distribusjonssentere. Dette vil bidra til å redusere vår karbonavtrykk betydelig.
 • Produktvalg: Vi jobber med å utvide vårt sortiment av bærekraftige produkter. Dette innebærer å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og tilbyr produkter med lavere miljøpåvirkning.
 • Bevisst forbruk: Vi oppfordrer våre kunder til å velge produkter som er holdbare og resirkulerbare. Vi vil også øke bevisstheten rundt forbrukerens rolle i å redusere klimapåvirkningen.
Barnevogn skog
Barnevogn skog

Veien mot 0 CO2-utslipp innen 2035

 • Grønn energi: Vi vil gradvis bytte til fornybar energi i våre driftslokaler og distribusjonssentere. Dette vil bidra til å redusere vår karbonavtrykk betydelig.
 • Produktvalg: Vi jobber med å utvide vårt sortiment av bærekraftige produkter. Dette innebærer å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og tilbyr produkter med lavere miljøpåvirkning.
 • Bevisst forbruk: Vi oppfordrer våre kunder til å velge produkter som er holdbare og resirkulerbare. Vi vil også øke bevisstheten rundt forbrukerens rolle i å redusere klimapåvirkningen.
Bellino ipad barnevogn skog

Veien mot 0 CO2-utslipp innen 2035

 • Grønn energi: Vi vil gradvis bytte til fornybar energi i våre driftslokaler og distribusjonssentere. Dette vil bidra til å redusere vår karbonavtrykk betydelig.
 • Produktvalg: Vi jobber med å utvide vårt sortiment av bærekraftige produkter. Dette innebærer å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og tilbyr produkter med lavere miljøpåvirkning.
 • Bevisst forbruk: Vi oppfordrer våre kunder til å velge produkter som er holdbare og resirkulerbare. Vi vil også øke bevisstheten rundt forbrukerens rolle i å redusere klimapåvirkningen.
Barnevogn skog

Veien mot 0 CO2-utslipp innen 2035

 • Grønn energi: Vi vil gradvis bytte til fornybar energi i våre driftslokaler og distribusjonssentere. Dette vil bidra til å redusere vår karbonavtrykk betydelig.
 • Produktvalg: Vi jobber med å utvide vårt sortiment av bærekraftige produkter. Dette innebærer å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og tilbyr produkter med lavere miljøpåvirkning.
 • Bevisst forbruk: Vi oppfordrer våre kunder til å velge produkter som er holdbare og resirkulerbare. Vi vil også øke bevisstheten rundt forbrukerens rolle i å redusere klimapåvirkningen.
Barnevogn skog
Bærekraft bellino barnevogn

Etiske verdier og ansvar

 • Arbeidsforhold og menneskerettigheter: Vi setter menneskerettigheter høyt og forplikter oss til å samarbeide med leverandører som respekterer grunnleggende arbeidsstandarder og behandler arbeidstakerne rettferdig.
 • Bærekraftig ressursforvaltning: Vi jobber for å sikre at våre produkter er laget av materialer som er bærekraftige og ressursvennlige. Dette inkluderer bruk av resirkulerte materialer og reduksjon av avfall.

Etiske verdier og ansvar

 • Arbeidsforhold og menneskerettigheter: Vi setter menneskerettigheter høyt og forplikter oss til å samarbeide med leverandører som respekterer grunnleggende arbeidsstandarder og behandler arbeidstakerne rettferdig.
 • Bærekraftig ressursforvaltning: Vi jobber for å sikre at våre produkter er laget av materialer som er bærekraftige og ressursvennlige. Dette inkluderer bruk av resirkulerte materialer og reduksjon av avfall.
Bærekraft bellino barnevogn